ඇමති විමල් ස්වයං නිරෝධයනයට

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ස්වයං නිරෝධයනයට ලක්ව තිඛෙනවා. අමාත්‍යවරයාගේ ආරක්ෂක අංශයේ සේවයේ නියුතු පොලිස් නිලධාරින්…

ස්ථාවරයේ වෙනසක් නැහැ- දිගු නිහඬියාව බිදිමින් විමල් පිළිතුරු දෙයි

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි පුද්ගලයින් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමට විරුද්ධව තමන් දැරු ස්ථාවරයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැති බව ජාතික…